ANTİOKSİDANTLAR - ANTİOZONANTLARKauçuk canlı bir ham madde olmasından ötürü, hiçbir kimyasala bağlı olmaksızın zaman faktörü ile belli bozulmalara uğrayabilir. Bu duruma yaşlanma adı verilir. Antioksidanlar ise yaşlanma oranını en aza indirmek veya tamamen yok etmek amacıyla, vulkanizasyon sonrası eklenen bir kimyasal türüdür. Kauçuğun tabii veya sentetik olması bir etken değildir.

IPPD ACTMIX, RICHON, IPPD (4010) antioksidanlarına Özşahin’de ulaşabilirsiniz.